کنفرانس مطبوعاتی ـ افشای استراتژی رژیم جهت سرکوب قیام‌ها

واشنگتن ـ ۲۱شهریور۱۴۰۲

منبع اطلاعاتی که امروز از آن صحبت می‌کنیم یک شبکه اجتماعی داخل ایران از مجاهدین خلق ایران است. موضوعی که می‌خواهیم حول آن صحبت کنیم استراتژی رژیم است برای جلوگیری از وقوع مجدد قیام.

زیرا وقتی که اعتراضات شروع شد برخلاف تمامی قیام‌های قبلی هدف آنها این بود که اول آنرا سرکوب کنند و بعد نگذارند که دوباره شعله‌ور بشود. در این چارچوب آنها بودجه خیلی از ارگانهای سرکوبگر خود به میزان خیلی زیادی افزایش دادند.   

لطفا به اشتراک بگذارید: