خالص‌سازی یا انقباض و جراحی مستمر هیئت حاکمه رژیم آخوندی

جریان تصفیه استادان دانشگاهها هم‌چنان ادامه دارد، خامنه‌ای در ادامه مسیر انقباض هر چه بیشتر دیکتاتوری‌اش، در حال دور ریختن هر کسی است که اندک زاویه‌یی با او و باند خودش داشته باشد، هراس از وجود حتی یک عنصر زاویه‌دار در دیکتاتوری برای آخوندی که هیچ ریشه اجتماعی‌ای ندارد، ضرورت حفظ حکمرانی است.

از طرف دیگر، یک عضو مجلس ارتجاع به نام حقیقت پور درباره جنگ گرگها در چرخ دندهٔ خالص‌سازی وحوش در مجلس فرمایشی گفت: اختلاف با قالیباف تبدیل به گسل شده و خالص‌سازان دنبال حذف قالیباف هستند. ادامه روند خالص‌سازی به جایی رسیده که بعد از حذف ناطق نوری و رفسنجانی و لاریجانی به‌دنبال قالیباف رفته‌اند.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: