تصویرنگاری کانون‌های شورشی در پنجاه ونهمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

تصویرنگاری کانونهای شورشی در شهرهای میهن به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران 

 تهران ـ بزرگراه امام علی، خیابان شهبازی 

زنجان ـ بلوار گلشهر، خیابان ساوالان 

زنجان ـ بلوار مهر، کوی رضاییه  

کرج ـ میدان تاکسیرانی 

با شعار: درودبر رجوی زنده باد مجاهد خلق لعنت بر خامنه‌ای. من یک مجاهد خلقم. رهروی سازمانم و آرمانم جانم فدای سازمانم در ره آزادی مردم ایرانم

تهران ـ بزرگراه عباس آباد، خیابان گل نبی

اردبیل ـ میدان فاطمیون، خیابان عطار شمالی

....

 

لطفا به اشتراک بگذارید: