خبرتوخبر ـ تمجید عظمای درب و داغون از دولت رئیسی جلاد ـ پیک شادی

قربون صدقه رفتن عظمای درب و داغون از دولت رئیسی و تمجید از آن

البته پیشاپیش روشنه که این خیزی که عظما برداشته آخر و عاقبت نداره و بدجوری کله پاش می‌کنه

حالا اگه سؤالتون شده که چرا خامنه‌ای میخواد از رئیسی تمجمید کنه، یک دلیلش اینه که ریال رو تبدیل کرده به پهن.

لطفا به اشتراک بگذارید: