هفت روی هفت ـ موج اخراج استادان از دانشگاه‌ها

بررسی مهمترین و تازه‌ترین خبرها و تحولات هفته

موج اخراج استادان توسط دولت آخوند رئیسی و تزریق عناصر هم‌سو با حاکمیت، طی هفته گذشته و در آستانه بازگشایی دانشگاهها و سالگرد قیام، ادامه داشت و جنگ گرگها را در وحشت از پیآمد آن تشدید کرده است.

ابراهیم آزادگان کارشناس حکومتی گفت: دانشگاههای کشور آخرین نفس‌های خود را می‌کشند و حیات علمی دانشگاهها در خطر جدی قرار دارد... . باید بدانیم که از درون، رو به نابودی می‌رویم

جلایی‌پور از عناصر باند مغلوب رژیم گفت: بازی اخراج اساتید یک بازی دوسر باخت است. وضعیت بدتر از دوره احمدی‌نژاد است

علی قنبری کارشناس دیگر رژیم گفت: «تلاش برای یکدست‌سازی دانشگاهها از همان جایی ناشی می‌شود که مدتی پیش در اداره‌ها، سازمانها و نهاد‌های رسمی کشور آغاز شده بود. طرز فکری که می‌گوید همه باید به شکلی اندیشه کنند که مطلوب این جریان خاص است. در شرایط این‌چنینی، به‌زودی شاهد مهاجرت دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان یا دارای مدرک دیپلم به دانشگاههای کشور‌های اطراف خواهیم بود

لطفا به اشتراک بگذارید: