گرانی و بحران بنزین ـ قسمت سوم و چهارم

میهمان برنامه: محمود ائمی

برخی از استانها با بحران شدید آب مواجه هستند. از جمله استان کهکیلویه که استاندار آن گفته بود این استان ۱۰درصد آب ایران را تامین می‌کند اما خودش الان با بحران آب دست به گریبان است.

کشور ما ایران ده درصد منابع دنیا را دارد و یک درصد جمعیت دنیار را. شما منابع آبی و یا سوختی را اگر در نظر بگیرید می‌بینید که ما در چه سطحی هستیم ولی اگر رژیمی نتواند از آنها استفاده درست کند از بی‌عرضگی آن است.

آبهای سطحی و زیرزمینی داریم. آب سطحی که پول در آن زیاد بود به دست سپاه سپردند تا با سدسازی بی‌رویه سود زیادی به جیب بزنند.

گرانی و بحران بنزین ـ قسمت چهارم

 

لطفا به اشتراک بگذارید: