تثبیت آلترناتیو دمکراتیک مردم ایران

در کهکشان ایران آزاد، بیش از ۳۶۰۰تن از نمایندگان مردم ۴۰کشور از اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و کشورهای عربی در ۶۱مجلس قانونگذاری حمایت خود را از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک و برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی ابراز داشته و خواهان اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل رژیم ایران شامل نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و حسابرسی از سردمداران رژیم، به‌خاطر جنایت علیه بشریت شده‌اند.

این موج گستردهٔ حمایتهای بین‌المللی، از سوی نمایندگان صدهامیلیون تن از مردم جهان، قطعنامه شمارهٔ۱۰۰ کنگره آمریکا با حمایت ۲۳۹تن از اعضای مجلس نمایندگان، بیانیه‌های اکثریت مجلس ملی فرانسه، مجلس نمایندگان و سنای ایتالیا، مجلس عوام و اعیان انگلستان، پارلمانهای نروژ، مالت، ایسلند، مقدونیه شمالی، مولداوی و مجالس سنای هلند و جمهوری ایرلند را شامل می‌شود و اکنون شمار این پارلمانها به‌۲۹ رسیده است.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: