۳۰خرداد ۱۴۰۲ در اشرف چه گذشت؟

به درخواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران، صبح روز ۳۰خرداد ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ پلیس آلبانی در یک اقدام جنایتکارانه و سرکوبگرانه به اشرف حمله کردند. بسیاری از درها و کمدها و وسایل را شکستند و با گاز اشک‌آور و گاز فلفل به ساکنان حمله کردند. بسیاری از کامپیوترها را شکسته و یا با خود برده‌اند.

در اثر این حمله جنایتکارانه، مجاهد خلق علی مستشاری به‌شهادت رسید و بیش از ۱۰۰تن در اثر گاز فلفل مصدوم شدند که حال برخی از آنان و خیم است و شماری به بیمارستان مادر ترزا در تیرانا منتقل شدند

رفتار پلیس آلبانی یادآور حملات جنایتکارانه نیروهای مالکی به اشرف در عراق در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ است. 

لطفا به اشتراک بگذارید: