قاچاق هزار هزار میلیارد تومانی

مردم از شدت فقر دارند بچه‌هایشان را می‌فروشند.

خیلی از خانوارها اکنون یا در خانه‌هایی به‌صورت مشترک زندگی می‌کنند یا در ترمینال‌ها به بیتوته کرده‌اند.

فقر و بیکاری و گرانی از سر و روی جامعه ما می‌بارد.

در چنین شرایطی خبرگزاری حکومتی مهر به گردش مالی هزار هزار میلیارد تومانی قاچاق اعتراف کرد. 

آمارهای سالیانه قاچاق کالا در ایران بین ۱۵ تا ۲۱ میلیارد دلار است.

نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود ۵۲ هزار تومان است. 

با این وجود گردش مالی این پدیده ضد تولید و اشتغال، نزدیک به یک هزار هزار میلیارد تومان است. 

این میزان تقریباً معادل یک‌ششم مجموع نقدینگی کشور است.

به آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رژیم نیز نمی‌توان اعتماد کرد

 چرا که اعداد اعلامی با میزان کالای قاچاق موجود در بازار کشور همخوانی ندارد.

آیا نباید لکه سیاه دیکتاتوری آخوندها را از صحنه سیاسی و اجتماعی ایران پاک کرد؟

لطفا به اشتراک بگذارید: