تظاهرات یاران شورشگر همزمان با اجلاس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین- ۱۷خرداد۱۴۰۲

تظاهرات یاران شورشگر همزمان با اجلاس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین-

۱۷خرداد۱۴۰۲

ارجاع پرونده اتمی رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد

۱۷خرداد۱۴۰۲

لطفا به اشتراک بگذارید: