ترس سران نظام از قدرت مردم

خامنه‌ای: نقشه دشمن باطل شد

آخوند رئیسی : کشور در حال پیشرفت است جنگ ترکیبی دشمن بلااثر خواهد بود

ورای تمامی بلوف‌ها و ادعاها، سرکردگان نظام نمی‌توانند ترس خود را از خطر قیام پنهان کنند

جواد امام : ما باید منتظر به هر حال اتفاقات ناگواری باشیم

کواکبیان :۸۰ درصد مردم الان با وضعیت فعلی نظام جمهوری اسلامی موافق نیستند 

نصیری :من وضع موجود ایران را بسیار بغرنج و بحرانی و از جهاتی تیره و تار می‌بینم

آخوند مدرسی امام جمعه یزد: اندکی غفلت اندکی سادگی ممکن است هستی یک ملت را به باد بدهد

آخوند بروجردی : خطر بیشتر می‌شه بین ما و مردم فاصله افتاده

آخوند طاووسی امام جمعه آشتیان:یک لحظه غفلت ضربه سختی خورده‌ایم 

آیا این هشدارها و اعتراف‌ها، شرایط انقلابی جامعه و ترس سران رژیم از مردم را نشان نمی‌دهد؟

لطفا به اشتراک بگذارید: