گزارشی از فضای مجازی

گفتگو با احسان رحمانی

حساب قاصدان آزادی با انتشار یک بنر از خمینی که به وسیله رنگ تخریب شده و به رنگ قرمز درآمده است در یک توئیت می‌نویسد:

خمینی معلون بزرگترین بلیه و ننگ تاریخ ایران بود. جلاد خونخواری که بنای یک دیکتاتوری مذهبی را گذاشت و جز ویرانی، نرک، اعدام و غارت ارمغانی دیگر نداشت.

دیکتاتوری که مرگش موجب شادمانی میلیونها تن از ایرانیان گردید.

لطفا به اشتراک بگذارید: