حمایت اکثریت پارلمان ایسلند از قیام و مقاومت مردم ایران

اکثریت پارلمان ایسلند (آلتینگی) که با ۱۱۰۰سال سابقه از قدیمی‌ترین پارلمانهای جهان است به کارزار بین‌المللی برای متوقف کردن موج اعدامها در ایران پیوست.

در اروپا زنان بیشترین درصد مشارکت را در پارلمان ایسلند دارند و تقریباً نیمی از امضا کنندگان این بیانیه را نمایندگان زن در پارلمان ایسلند تشکیل می‌دهند

بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان ایسلند:

مردم ایران در جریان قیام سراسری خود با شعارهای خود روشن کرده‌اند که همه اشکال دیکتاتوری اعم از شاه مخلوع یا استبداد مذهبی فعلی و هر گونه ارتباط با این دو دیکتاتوری را رد می‌کنند

برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران که از دو دهه پیش اعلام شده و شامل انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات، لغو مجازات اعدام برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت، خودمختاری ملیتهای ایران و ایران غیراتمی است دربردانده همان ارزشهایی است که ما در کشورهای دموکراتیک از آن دفاع می‌کنیم

 

لطفا به اشتراک بگذارید: