تلاش رئیسی برای فرار از نتایج سیاست‌های ضد مردمی رژیم آخوندی

گفتگو با عباس صنوبری

رئیسی جلاد روز شنبه ۱۳خرداد سر قبر خمینی ملعون بر خشم انفجاری و نفرت مردم از نظام ولایت و از هم‌گسیختگی و شکافهای درونی حاکمیت و فقر و تورم تحت عنوان «مشکلات مزمن» اعتراف کرد.

رئیسی جلاد بر سر قبر خمینی ملعون ۱۳خرداد ۱۴۰۲

کسانی که دل در گرو این نظام و انقلاب دارند اجازه سکون یک جا نشستن نق زدن حرف زدن دل دیگران رو خالی کردن ندارند.

نباید با مشکلات مزمنی که مثل تورم در جامعه هست نگاه سیاسی و جناحی کرد و تو دل مردم را خالی کرد و مردم را نگران کرد یا بعضاً نگاه کرد به بعضی از کاستی‌ها یا کم کاریهایی که در این سال‌های چهل ساله و دولتها و مجلس‌ها و دستگاههای مختلف شدند نبش‌قبر کنیم بگیم در فلان سال این‌طور شده...

 

لطفا به اشتراک بگذارید: