افشاگری کانال قیام تا سرنگونی-ابلاغیه محرمانه آنی جهرمی سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت

 

ابلاغیه محرمانه آنی جهرمی سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت

به اعضای هیأت دولت رئیسی در ابتدای قیام

۱۱مهر ۱۴۰۱

جهرمی 

سیاست های ایجابی 

سیاست های سلبی 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: