اطلاعیه شورای ملی مقاومت- قرار گرفتن نماینده رژیم آخوندها در شمار ۲۱ نایب‌رئیس مجمع عمومی

قرار گرفتن نماینده رژیم آخوندها در شمار ۲۱ نایب‌رئیس مجمع عمومی و سخنگویی کمیته خلع‌سلاح ملل‌متحد لگدمال کردن حقوق‌بشر و صلح بین‌المللی، تشویق رژیم به گروگانگیری و تروریسم و تسریع پروژه‌های اتمی و جنگ‌افروزی در منطقه است

مقاومت ایران نصب نمایندگان فاشیسم دینی حاکم بر ایران به‌عنوان یکی از ۲۱ نایب‌رئیس مجمع عمومی ملل‌متحد در هفتاد وهشتمین اجلاس آن و سخنگوی کمیته اول ملل‌متحد (کمیته خلع‌سلاح بین‌المللی) را قویاً محکوم می‌کند و آنرا نقض فلسفه وجودی سازمان ملل یعنی ارتقاء حقوق‌بشر، صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند.

در شرایطی که تنها در ماه گذشته (می ۲۰۲۳) دست کم ۱۴۶زندانی و در صبح پنجشنبه اول ژوئن ۶تن توسط این رژیم اعدام شده‌اند. قرار گرفتن رژیم در موضع نایب‌رئیس مجمع عمومی ملل متحد، لگدمال کردن حقوق‌بشر، جایزه به رکورد‌دار اعدام در جهان و تشویق به گروگانگیری و جنایت بیشتر است.

از سوی دیگر رژیمی پست سخنگویی کمیته خلع‌سلاح بین‌المللی را اشغال می‌کند که با تمام قوا درصدد ساختن بمب اتمی است، پهپادهایش شهروندان و غیر نظامیان را در اروپا را به‌قتل می‌رساند، تروریست‌هایش از آمریکا تا اروپا و تمام جهان به‌قتل و جنایت مشغولند و بخش عمدهٴ سرمایه‌های مردم ایران را صرف صدور تروریسم و جنگ‌افروزی و آموزش نیروهای مزدور در کشورهای مختلف منطقه می‌کند. این به سخره گرفتن صلح بین‌المللی، کمک به تسریع پروژه‌های اتمی رژیم، سوخت رساندن به صدور تروریسم و جنگ‌افروزی در منطقه است.

فاشیسم دینی حاکم بر ایران لکهٴ ننگی در تاریخ بشریت معاصر و جهان امروز است. این رژیم مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند و باید از ملل‌متحد اخراج شود و سردمدارانش به‌خاطر چهار دهه جنایت بی وقفه علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل کشی؛ در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ خرداد ۱۴۰۲ (۲ ژوئن ۲۰۲۳)

لطفا به اشتراک بگذارید: