کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت: دولت بلژیک با اعلام آزادی سه نفر دیگر توسط رژیم ایران، می‌خواهد بگوید که ارزان فروشی نکرده است

  • در پی اعتراضات هموطنان علیه آزادی دیپلمات تروریست بمب‌گذار در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا دولت بلژیک اعلام کرد در معامله‌اش با رژیم مابه‌ازاء اسدی، رژیم ایران ۳نفر دیگر را هم که به اتهام جاسوسی دستگیر کرده بود آزاد کرد

  • نفرات آزاد شده عبارتند از کامران قادری و مسعود مصاحب از اتریش و یک زندانی از دانمارک که از طریق عمان در راه بلژیک هستند.

  • کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت: دولت بلژیک به این وسیله می‌خواهد بگوید که ارزان فروشی نکرده اما در عین حال نتیجه‌بخش بودن سیاست گروگانگیری رژیم که دولتهای اروپایی را این‌چنین وادار به کرنش و پایمال کردن حقوق‌بشر و حقوق قربانیان تروریسم می‌کند به اثبات می‌رسد

  • کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت: هر چند که دستور شاه در بلژیک برای آزادی دیپلمات تروریست بمب‌گذار در این کشور استیناف‌پذیر نیست، حقوقدانان مشغول بررسی امکان ادامهٔ شکایت از راههای مختلف قضایی هستند

لطفا به اشتراک بگذارید: