نگاهی به ادعاهای غریب‌آبادی معاون قضاییه جلادان

گفتگو با فریدون سلیمی

غریب آبادی معاون سردژخیم اژه‌ای ضمن اعتراف به ابعاد اقدام رژیم در خارج از کشور گفت  ۲۰۰رئیس نمایندگی داریم انتظار این است حداقل هر کدام یک مصاحبه علیه مجاهدین بکنند، یک مقاله چاپ بکنند یک سخنرانی در دانشگاه بگذارند، از افراد در محل استفاده کنند.

وی در گفتگو با تلویزیون حکومتی به سوزوگداز از فعالیت‌های مجاهدین پرداخت و گفت:

ما تا ۱۳۰نمایندگی در خارج از کشور در چارچوب وزارت‌خارجه داریم و در شصت یا هفتاد کشور رایزنی فرهنگی حداقل داریم شاید هم هشتاد کشور خوب شما ببینید می‌شه دویست ظرفیت یعنی دویست رئیس نمایندگی یعنی سفیر سرکنسول رایزن فرهنگی ما انتظارمان این است حداقل هر کدام از این عزیزان که مسئولیت دارند در خارج از کشور یک مصاحبه بکنند یک مطلب بنویسند در رسانه‌های محل اونجا یک مقاله چاپ بکنند اگر شد یک سخنرانی در دانشگاه بگذارند خودشون نتوانستند ببینند از افراد در محل چه کسی می‌تونه این کار رو انجام بدهد یکهو میشه دویست مطلب دویست رویدادمی‌شود

لطفا به اشتراک بگذارید: