حمایت‌ اکثریت‌های پارلمانی از مقاومت ایران

گفتگو با دکتر صوفی سعیدی

در ادامه حمایت‌های گسترده اکثریت پارلمانهای مختلف از کشورهای اروپایی و آمریکایی هم‌چون ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی، کانتون ژنو، فرانسه، سنای ایتالیا و کنگره آمریکا شاهد یک پیروزی عظیم سیاسی بودیم که صد البته در امتداد و یکی از محصولات قیام دموکراتیک مردم ایران است.

۱۰۸ تن از رهبران سیاسی سابق شامل ۵۰ رئیس‌جمهور، ۴۷نخست‌وزیر، یک صدراعظم و ۹ رئیس دولت از سراسر جهان طی یک نامهٔ سرگشاده رئیس‌جمهور آمریکا، رئیس شورای اروپا، نخست‌وزیر انگلستان، نخست‌وزیر کانادا و رهبران ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا را مخاطب قرار دادند. آنها از قیام دموکراتیک مردم ایران و طرح ده‌ماده‌ای خانم رجوی برای ایران آزاد فردا حمایت کردند و هم‌صدا با مردم ایران، ضمن نفی دیکتاتوری سلطنتی از سیاستمداران حاکم کنونی و ملتهای آنها خواستند علاوه بر لیست‌گذاری سپاه پاسداران با اتخاذ «گامهای قاطع علیه رژیم» در کنار مردم ایران بایستند.

لطفا به اشتراک بگذارید: