هشدارهای مهره‌های حکومتی در مورد خطر قیام

گفتگو با احمد گل افشار

اشرف بروجردی که زمانی معاون وزیر بود و امروز در لباس کارشناس از باند مغلوب، نسبت به سرنگونی تمامیت نظام اظهار نگرانی می‌کند، با اشاره به آثار معکوس حاکمیت انقباضی و سیاست سرکوب در جامعه، نتیجه گرفت که «این دولت دولتی پایدار نخواهد ماند» و افزود: «متأسفانه کسانی که تصمیم‌گیر هستند فکر می‌کنند چون قدرت دست‌شان هست، چون باتون دست‌شان است، چون این سلاح توی دست‌شان است، پس می‌توانند هر جور دلشان خواست عمل بکنند لذا شما می‌بینید برخورد می‌شود چشم‌ها نابینا می‌شود، کشته می‌شوند خب اینها هم تحریک‌کننده است آقا اینها تحریک‌کننده است جامعه را بدتر به‌سمت دیگر می‌برد در واقع بروند به‌سمت حالا نمی‌خواهم بگویم براندازی»

مسعود پزشکیان نماینده مجلس:

مسکن مردم آموزش مردم حق دفاع مردم زندان مردم قوه قضاییه راحت می‌تونیم بگیریم سه ماه چهار ماه نگهداریم و هیچ اجازه‌ای به جایی ندهیم که بهش بررسی کنند و رسیدگی کنند ما به قانون باید پایبند باشیم هیچ فریضه‌ای به اندازه پایبندی حالا کسی هم اگر قانون می اید صدایش را بلند می‌کنه که حرفی بزنه انگی بهش می‌چسبانند که تو علیه نمی‌دانم امنیت ملی حرف زدی چرا این حرف را زدی؟

 

لطفا به اشتراک بگذارید: