یاد مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی در سالگرد شهادتش گرامی باد

یاد مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی

در سالگرد شهادتش

گرامی باد


نامه غلامرضا خسروی به مریم رجوی از بند۳۵۰ اوین:

من هر لحظه آمادة شهادت در راه خلق

و آرمانهای رهایی بخش مجاهدین خلق ایران می باشم

برای آن هم افتخار می‌کنم

 

مریم رجوی ـ ۶ تیر۱۳۹۳

از غلامرضا تا دیگر زندانیان مجاهد و مبارز

اثبات کردند که  مقاومتشان ولو با دستهای بسته و در کنج زندانها

عین نبرد و کارزار سرنگونی است

 

 گفتگو با غلامرضا خسروی منتشرشده در اینترنت در سال ۹۲

 من هر لحظه آمادة شهادت در راه خلق و آرمانهای رهایی بخش مجاهدین خلق ایران می باشم و همین حکم اعدام را هم در چارچوب قضا و قدر الهی دانسته و هر شرایطی و هر حکمی را خیر مطلق می دانم و با جان و دل می پذیرم و برای آن هم افتخار میکنم.

 

نامه غلامرضا خسروی به رئیس جمهور برگزیده مقاومت

از بند ۳۵۰ اوین -۱۱اردیبهشت ۹۳

 

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خواهر مجاهد مریم رجوی

با سلام و درودهای بیکران

پس از ۱۵ روز و با بازگشت به بند ۳۵۰ از سلول های ۲۴۰ زندان اوین، در جریان تلاش های مستمر و پیگیر شما در حمایت از حقوق زندانیان مظلوم و بی دفاع و آسیب دیده از یورش وحشیانه مزدوران رژیم ضدبشری آخوندی قرار گرفتم. لذا برخود دیدم تا از همه مجاهدتهای شما و سایر خواهران و برادران مجاهدم واعضا و وابستگان شورای ملی مقاومت تشکر و قدردانی نمایم. باشد تا این رنج ها و شکنج ها ره به پیروزی نهایی مردم ایران که همانا استقرار دمکراسی و آزادی است بازنماید.

سلام بر خلق

سلام بر آزادی

فرزند کوچک خلق قهرمان ایران    غلامرضا خسروی

۱۱ اردیبهشت هزار و سیصد و نود وسه

سخنرانی خواهر مریم در ۶ تیر ۹۳ در گردهمایی سالانه مقاومت در پاریس

حمله وحشیانة رژیم به بند ۳۵۰در زندان اوین، همان کانون شورشی اشرف۳۵۰، وسیله‌یی برای آزار و ارعاب زندانیان سیاسی و جامعة ایران بود.

درود بر غلامرضا خسروی که خود را با سرخترین و ممنوع‌ترین نام، یعنی مجاهدین، معرفی نمود و در منتهای بی‌باکی به قلب ارتجاع شلیک کرد و این چنین آرمانش را جاودانه کرد.

غلامرضا گفت: «من هوادار سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستم... »

مردم ایران از قهرمانی او به خود بالیدند و جوانان از جسارت او درس آزادگی و پیکار گرفتند.

آری، زندانیان دلیر از غلامرضا تا دیگر زندانیان مجاهد و مبارز، زندانیان کرد و عرب و بلوچ و اهل سنت که این روزها در معرض اعدام و شهادت هستند،  به خوبی اثبات کردند که  مقاومتشان ولو با دستهای بسته و در کنج زندانها عین نبرد و کارزار سرنگونی است. مبارزه‌یی که  مبارزه‌یی که در آن، جلاد هر دم در مقابل عزم زندانی به زانو در می‌آید وتاریخ گواهی می‌دهد که تا چنین مبارزه‌یی هست، دیکتاتورها هرگز در امان نخواهند بود.  

سلام بر شهیدان

و سلام بر ایستادگان.

سلام بر شهیدان

و سلام بر ایستادگان.

لطفا به اشتراک بگذارید: