همراه با شورش یاران ـ یاران همیشه حاضر

گزارش هفته فعالیت‌های یاران شورشگر و اشرف‌نشانهای پرشور

روز ۲خرداد تظاهرات پاریس با شرکت یاران شورشگر برگزار شد. در این تظاهرات فریاد مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر به زبان فارسی و فرانسوی در خیابانهای پاریس طنین‌انداز شد و خواست اصلی مردم ایران یعنی برقراری یک جمهوری دمکراتیک به دور از هر نوع دیکتاتوری را تکرار کرد.

در روز چهار خرداد نمایشگاه عکس شهیدان قیام در برلین برگزار شد. تصاویر شهیدان با توضیحاتی در رابطه قیام مردم ایران و شهیدانش توجه رهگذران را به خود جلب می‌کرد.

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در برابر سفارت بلژیک علیه معامله ننگین آزادی دیپلمات تروریست بمب‌گذار اسدالله اسدی در استکهلم، برن، هامبورگ، پاریس، برلین، هاله، لاهه و لندن در روز ۵خرداد

لطفا به اشتراک بگذارید: