دیر بجنبیم لشگری در مقابل ما شکل خواهند داد

پاسدار فدا فرمانده سپاه در استان اصفهان – ۴/۳/۱۴۰۲

رفتیم بند زنان زندان اصفهان خدمت خانم‌هایی که تو این حوادث لیدر بودند محرک بودند پرچم دار بودند صحبت کرده بودند یک صبح تا ظهر وقت گذاشتم 

وقتی می‌خواستند بیایند بیرون دانشجوی ترم هفتم داروسازی گفته بود

در آینده نزدیک ما بیرون خواهیم آمد انقلاب خواهیم کرد و شما آخوندها و پاسداران

را به تیرهای برق استان اعدام خواهیم کرد اگر اشتباه می‌گویم آقای صادقی بگو من اشتباه می‌کنم 

خود من در یکی از شب ها از ۳۲نفر افرادی که در خیابان‌های اطراف اصفهان دستگیر کردیم

۲۲ تاشون کوکتل مولوتف داشتند با یکی‌شان نشستم صحبت کردم

گفتم کوکتل داشتی؟ گفت بله آتیشم زدی؟ بله پشیمون نیستی؟ خیر می‌ری زندان؟ ایراد نداره

دیر بجنبیم جوانان مان را بردند دیر بجنبیم لشگری در مقابل ما شکل خواهند داد

لطفا به اشتراک بگذارید: