کارزار جهانی حمایت از قیام و آلترناتیو دموکراتیک ـ قسمت سوم و چهارم

میهمانان برنامه: دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان و دکتر نیکذات از ایتالیا

حمایت‌های گسترده اکثریت پارلمانهای مختلف از کشورهای اروپایی و آمریکایی هم‌چون ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی، کانتون ژنو، فرانسه، سنای ایتالیا و کنگره آمریکا در امتداد و یکی از محصولات قیام دموکراتیک مردم ایران است.

این حمایتها با وجود داشتن نقاط مشترک بسیار به‌طور مشخص روی سه موضوع متمرکز هستند. اول این که از سرنگونی رژیم عبور کرده‌اند و برای رژیم مشروعیتی قایل نیستند. در بیانیه اخیر نیز صحبت از «تلاش برای تغییر» و «در کنار مردم ایران» ایستادن است. دوم این‌که «در هم‌بستگی با مردم ایران» قیام دموکراتیک آنان را تأیید می‌کنند و سوم این که در موافقت با «طرح ۱۰ ماده‌یی ارائه شده توسط خانم مریم رجوی» آلترناتیو شورای ملی مقاومت را به‌رسمیت شناخته و سایر آلترناتیوهای قلابی مثل بازگشت دیکتاتوری «شاه مخلوع» را مردود می‌شمارند.

با چنین حمایتها و بیانیه‌هایی، قاعده پهن افکار عمومی بین‌المللی در حمایت از مردم ایران به سوی احزاب سیاسی و پارلمانها و کنگره و سنای کشورها می‌رسد و از آنجا تبدیل به خواسته‌های رؤسای جمهور و نخست‌وزیران و صدراعظم‌ها می‌شود.

کارزار جهانی حمایت از قیام و آلترناتیو دموکراتیک ـ قسمت چهارم

لطفا به اشتراک بگذارید: