دوگانه خوری حاکمیت در بازار فیلترینگ

آخوندها از قدیم در فرهنگ کوچه و بازار مردم ایران به «دوگانه» خوری معروف بوده‌اند.

یک نمونه دوگانه خوری فیلتر کردن اینترنت بعد از قیام ۱۴۰۱ است.

هم سود امنیتی از بستن اینترنت می‌برند و هم پول‌های کلان از بازار فیلترینگ به دست ‌می‌آورند.

«تراکنش فروش فیلترشکن‌‌های پولی از ماهانه ۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۷، اکنون به عدد ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است».

روح الله مؤمن نسب هم از هزینه ۲۰۰ میلیاردی برای فیلترینگ هوشمند خبر داد.

او گفت این طرح با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام دور زده شد و تمام این هزینه‌ها از بین رفت»!

محمد فاضلی، هم نوشت: فیلترینگ از وی پی ان گرفته تا هوشمندش، درآمدزایی خوبی دارد.

اما فهرست هزینه‌های این ۲۰۰ میلیارد تومان، منتشر نشد.

آیا حاصل هزار درصد افزایش درآمد فیلترینگ از سال ۹۷ تا کنون، جز به جیب آخوندهای حاکم  می‌رود؟

لطفا به اشتراک بگذارید: