رانت‌های نجومی در رژیم آخوندی

تمامی کالاها و مایحتاج مردم، تمام رشته‌های تولیدی و تجاری، تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و در یک‌کلام تمامی کشور در چنگال باندهای تبهکار غارتگری است که در خود رژیم آنها را مافیا می‌نامند. مافیاهایی که بیش از ۸۰میلیون مردم ایران را گروگان گرفته‌اند و با بی‌رحمی و شقاوت غیرقابل تصور بر سرنوشت آنها حکم می‌رانند.

رسانه حکومتی پایگاه داده‌های باز ایران:

ارز رانت بالقوه در بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ به ۲۰هزار میلیارد تومان می‌رسد!! رانتی که تحت عنوان قیر رایگان در اختیار نهادهای حاکمیتی مانند سپاه و برخی وزارتخانه‌های دولتی قرار می‌گیرد به این ترتیب بین این نهادها تقسیم شده است.

لطفا به اشتراک بگذارید: