حاکمیت فاسد

مهدی نصیری سردبیر اسبق کیهان:

فرزند دلیر شورای عالی امنیت ملی‌تان چهل درصد نفت ایران را صادر می‌کند روزی یک میلیون دلار سود می‌برد پسر آقای شمخانی.

حسین راغفر کارشناس حکومتی:

در فرآیندهای به‌اصطلاح خصوصی‌سازی منابع بزرگی را تخصیص دادند به دوستان و رفقا، اینها یک‌شبه صاحب سرمایه‌های بادآورده‌ای شدند که در طی ۱۰۰سال هم نمی‌توانستند واقعاً گردآوری کنند.

خامنه‌ای ـ ۲۹فروردین ۱۴۰۲:

راهش فقط خصوصی‌سازی بود؛ واقعاً هیچ چاره دیگری وجود نداشت.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: