خروش اشرف‌نشانها در شهرهای مختلف اروپا و استرالیا علیه معامله ننگین آزادی اسدالله اسدی

گفتگو با آزاده عالمیان، ملیحه حسنی و مهدی نوبری

روز ۵خرداد ما شاهد آکسیون اعتراضی اشرف‌نشانها و ایرانیان آزاده در شهرهای استکهلم، برن، هامبورگ، پاریس، برلین، هاله، لاهه و لندن در برابر سفارت بلژیک علیه معامله ننگین آزادی دیپلمات تروریست بمب‌گذار اسدالله اسدی بودیم.

همچنین ایرانیان آزاده روز ۶خرداد اقدام به برگزاری آکسیون اعتراضی در شهرهای هایدلبرگ آلمان، بروکسل، لندن، بن، سیدنی، رم، بوخوم، لاهه، ژنو، استکهلم، پاریس، آرهوس و مونیخ بر علیه این معامله ننگین زدند.

لطفا به اشتراک بگذارید: