پروفسور لرد دیوید آلتون عضو مجلس اعیان انگلستان- آزادی اسدالله اسدی توسط بلژیک به‌نحوی شوکه‌کننده صورت گرفت

​​​​​​​پروفسور لرد دیوید آلتون عضو مجلس اعیان انگلستان: 

آزادی اسدالله اسدی توسط بلژیک که به‌نحوی شوکه‌کننده پانزده سال قبل از تکمیل حکم زندان او صورت گرفت، نادیده‌گرفتن حکم دادگاه قانون اساسی، تشویق تروریسم و خیانت به‌حقوق‌بشر است. نخست‌وزیر الکساندر دکرو علامت اشتباهی را به‌این حکومت بی‌رحم می‌فرستد.

لطفا به اشتراک بگذارید: