ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان ۱۶ساله قیامی پس از ۸ماه کما به‌شهادت رسید

ابوالفضل امیرعطایی نوجوان ۱۶ساله قیامی ساکن تهران که در روز ۳۰شهریور ۱۴۰۱ در جریان تظاهرات سراسری با شلیک پاسداران جنایتکار در شهرری مجروح شده بود، بر اثر شدت صدمات وارده پس از ۸ماه کما، عصر روز جمعه ۵خرداد به‌شهادت رسید.
ابوالفضل امیرعطایی، در جریان قیام سراسری مردم ایران در شهر ری تهران، از فاصله نزدیک از ناحیه چپ سر مورد اصابت گلوله گاز اشک‌آور مأموران خامنه‌ای قرار گرفته بود.
وی در پی جراحات وارده به‌طور کامل توانایی حرکت و تکلم خود را از دست داد و طی این مدت بر روی تخت بیمارستان نگهداری شد.
مریم، مادر ابوالفضل امیرعطایی جان باختن فرزندش را تأیید کرده است.

بنا به گزارشی از شهروندان، شب سی‌ام شهریور در میدان نماز شهر ری، نیروهای گارد ویژه، مردم معترض را دوره کردند و از فاصله بسیار نزدیک و درحالی که معترضان در میان مأموران، گیر افتاده بودند به سوی آنها گاز اشک‌آور زدند.

به گفته این شاهد عینی، مأموران گاز اشک‌آور را از فاصه کم، فاصله یک متری، مستقیم به سر ابوالفضل امیرعطایی شلیک کردند. در اثر همین شلیک، ابتدا نیمی از جمجمه او را از بین برد، و هشت ماه بعد، به جان باختنش منجر شد.

لطفا به اشتراک بگذارید: