باب بلکمن نمایندهٔ پارلمان انگلستان: آزادی اسدی پاداشی است به‌دیپلماسی غیرقابل قبول و غیرقانونی گروگان‌گیری رژیم ایران

باب بلکمن نمایندهٔ پارلمان انگلستان و رئیس کمیتهٔ بین‌المللی پارلمانترها برای آزادی و دموکراسی در ایران و از شاکیان پروندهٴ دیپلمات‌تروریست رژیم در دادگاه بلژیک در بیانیه‌یی آزادی اسدالله اسدی تروریست بمب‌گذار رژیم آخوندی را به‌شدت محکوم کرد.

باب بلکمن در این بیانیه نوشت: من آزادی دیپلمات (رژیم) ایران، اسدالله اسدی را که به‌خاطر تروریسم و برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی ایران آزاد‌ِ جنبش مقاومت ایران (شورای ملی مقاومت) در پاریس در پایان ژوئن۲۰۱۸ محکوم شده بود، به‌شدت محکوم می‌کنم.

به‌عنوان یکی از قربانیان و شاکیان این پرونده در بلژیک، از تصمیمی که فقط به‌جری‌تر کردن رژیم ایران، بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان منجر می‌شود و آنها را به برنامه‌ریزی عملیات‌های تروریستی بیشتری علیه منتقدان و مخالفان ایرانی در اروپا تشویق می‌کند، شوکه و منزجر هستم. در زمانی که اعلام شده است پلیس لندن و سازمان امنیت انگلستان ۱۵عملیات تروریستی و آدم‌ربایی این رژیم را در انگلستان خنثی کرده‌اند، این یک تحول بسیار نگران‌کننده محسوب می‌شود.

تصمیم آزادی اسدی بدون اطلاع قبلی به‌من و سایر قربانیان و با دور زدن حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک اتخاذ شده است.

آزادی اسدی به‌عنوان بخشی از توافق بین بروکسل و (رژیم) تهران... به‌این معنی است که به‌او اجازه داده شده تا از عدالت و حسابرسی به‌خاطر جنایاتش بگریزد؛ این هم‌چنین پاداشی است به‌دیپلماسی غیرقابل قبول و غیرقانونی گروگان‌گیری این رژیم.

دولت بلژیک با تصمیم خود تلاش‌های مشترک اروپا برای حسابرسی از این رژیم را به‌خاطر اقدامات و حمایتش از تروریسم تضعیف کرد.

لطفا به اشتراک بگذارید: