قیام هموطنان بلوچ در زاهدان با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر-۵خرداد۱۴۰۲

قیام هموطنان بلوچ در زاهدان

با شعارهای

مرگ بر خامنه‌ای

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

سلطنت ولایت، یکصد سال جنایت

می‌کشم می‌کشم آن که برادرم کشت

قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان

جمعه ۵خرداد ۱۴۰۲

لطفا به اشتراک بگذارید: