لا اکراه فی الدین ـ دیانت با زور نیست

آخوند رئیسی ـ ۲ خرداد ۱۴۰۲:

کسانی که به نام اسلام و به نام دین دارند در جامعه اختلاف‌افکنی می‌کنند

خونریزی می‌کنند خانه‌ها را ویران می‌کنند و تفرقه در امت اسلامی ایجاد می‌کنند

اینها هیچ نسبتی با دین و هیچ نسبتی با اسلام و قرآن ندارند.

آن کسی که هیچ نسبتی با اسلام و قرآن ندارد و به نام دین جنایت می‌کند خامنه‌ای و آخوندهای حاکم هستند.

هرچه بر اساس اجبار و تحمیل باشد اسلام نیست. 

لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ دیانت و اعتقاد داشتن یا نداشتن بر اساس اجبار و اکراه، ضد اسلام است.

آخوندها مسائل انحرافی را موضوع دعوا قرار می‌دهند تا نابودی آزادی و غصب حاکمیت مردم را بپوشانند. 

مهم‌ترین جبهه‌بندی انحرافی که آخوندها سردمدار آنند، بین دیندار و بی‌دین است.

آخوندها مخالفت با دیکتاتوری دینی تحت عنوان ولایت فقیه را دشمنی با دین جلوه‌ می‌دهند.

آخوند پناهیان:

باید ولایت فقیه را تبعیت مطلق کرد ولایت ایشان مطلق است

آیا برای رسیدن به آزادی نباید دیکتاتوری ولایت فقیه را هدف قرار داد؟

لطفا به اشتراک بگذارید: