نگاهی به اعتراضات هفته اخیر

گفتگو با شریف ریاحی

روز چهارشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۲، جمعی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل قوه قضاییه تجمع کردند. آنان به اجرای حکم عزیزانشان اعتراض داشته و خواهان توقف حکم اعدام آنها هستند. این جمعیت شامل مادران، همسر و فرزندان زندانیان است و همگی شعار می‌دهند: اعدام نکنید

روز چهارشنبه ۳خرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش و اهواز مقابل این اداره این استان برای دادخواهی و پیگیری خواسته‌های معیشت، منزلت و حقوق به‌حق خود و اعتراض به محکومیت صادر کردن حکم ۱/۵ سال زندان برای وکیل بازنشستگان و کارگران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: