حمایت ۱۰۸تن از رهبران جهان از طرح ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

گفتگو با دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران

روز ۲خرداد برابر با ۲۳می۲۰۲۳ بیانیه تاریخی ۱۰۷ تن از رهبران پیشین جهان شامل روسای جمهور و نخست وزیران سابق از ۴۶کشور جهان در حمایت از طرح ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی خطاب به رئیس جمهور آمریکا رئیس شورای اروپا، نخست وزیر انگلستان، نخست وزیر کانادا و رهبران ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا منتشر شد.

رهبران پیشین ۴۶کشور جهان در بیانیه خود تاکید کردند:

طرح ۱۰ ماده‌یی ارائه شده توسط خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران شامل انتخابات آزاد، آزادی اجتماعات و بیان، لغو مجازات اعدام، برابری جنسیتی جدایی دین از دولت، خودمختاری ملیتهای ایران و یک ایران غیراتمی برنامه‌یی همخوان با ارزشهای دموکراتیک و شایان حمایت است

مردم ایران از طریق شعارهای خود روشن ساخته‌اند که همهٔ اشکال دیکتاتوری اعم از شاه مخلوع یا رژیم مذهبی کنونی را رد می‌کنند و داشتن هر گونه ارتباط با آنها را مردود می‌دانند

ما شما را ترغیب می‌کنیم در همبستگی با مردم ایران در تمایلشان برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت قرار بگیرید که در آن هیچ فردی صرف‌نظر از وابستگی دینی یا موروثی، هیچ امتیازی بر دیگران نداشته باشد

 

دهه‌ها سکوت و انفعال آشکار جامعه بین‌المللی

به فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران دامن زده است

از دهه۱۹۸۰ مقامات در ایران دهها هزار معترض و زندانی سیاسی

را اعدام کرده‌اند

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: