روزنامهٔ پرتغالی کوریره ده مانیا: رهبران جهان از قدرتها می‌خواهند از قیام مردمی حمایت کنند

روزنامهٔ پرتغالی کوریره ده مانیا در انعکاسی از نامه ۱۰۷تن از رهبران جهان در حمایت از مردم و مقاومت ایران نوشت:

۱۰۷رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر پیشین، از جمله پرتغال، روز سه‌شنبه یک نامهٔ سرگشاده به‌رهبران قدرتهای جهانی ارسال کردند و از آنها خواستند از قیام جاری در ایران حمایت کنند (آنها نوشتند).: «ما از کشورهای شما می‌خواهیم که از مردم ایران در مبارزه برای تغییر حمایت کنند و علیه رژیم (مذهبی) حاکم اقدام قاطعانه انجام دهند. این شامل اقداماتی از قبیل قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه و حسابرسی از رژیم ایران است». این نامه که توسط انجمن عدالت برای قربانیان قتل‌عام۱۳۶۷ در ایران منتشر شد؛ در میان دیگر سیاستمداران، (نامه) توسط رئیس دولت پیشین پرتغال آنیبال کاواکو سیلوا و رئیس دولت پیشین پدرو پاسوس کوئیلو، امضا شد... . این نامهٔ سرگشاده پس از آن منتشر شد که رژیم ایران ۳معترض دیگر را اعدام کرد.

لطفا به اشتراک بگذارید: