رویترز دیدار مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران با نمایندگان پارلمان اروپا

وایر خبرگزاری رویترز با انتشار فیلمی از تظاهرات و تجمع اشرف‌نشانان در برابر پارلمان اروپا در بروکسل هنگام دیدار خانم مریم رجوی با نمایندگان این پارلمان نوشت:

در حالی که مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت دیداری با نمایندگان پارلمان اروپا داشت، اعضای سازمانهای اپوزیسیون ایران در تظاهراتی علیه رژیم ایران در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل در بلژیک شرکت کردند. تظاهر کنندگان به "موج اعدامها در ایران" در مقابل پارلمان اروپا اعتراض کردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: