لرد آلتون: آیا وزیر از فرصت استفاده خواهد کرد و موج هولناک اعدام‌ها، را محکوم خواهند کرد؟

 

لرد آلتون در سایت خود خطاب به لردهای مجلس اعیان در رابطه با اعدامهای جنایتکارانه رژیم آخوندی نوشت: نمایندگان مجلس اعیان، بدون همدستی فعال و اطلاع سپاه در داخل ایران هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

وی افزود: آیا این میل به خون‌ریزی و سپاه دست به دست هم نمی‌دهند؟ همان‌گونه که لرد پیکلز، گفت، قبل از این‌که نامگذاری تروریستی انجام شود چه چیزی بیشتر باید اتفاق بیفتد؟

عکس 

لطفا به اشتراک بگذارید: