شعارهای شبانه در کرج و ملایر

شعارهای شبانه

کرج ـ ملایر

از آبادان تا تهران جانم فدای ایران

مرگ بر خامنه‌ای

لطفا به اشتراک بگذارید: