خروش و اعتراض اقشار مختلف میهن بر علیه دیکتاتوری آخوندی

گفتگو با شریف ریاحی

روز شنبه، ۲۳اردیبهشت، پس از تهدید و ایجاد مزاحمت حراست دانشگاه تهران برای یک دانشجو و ممانعت از ورود بقیه دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا به کلاس، دانشجویان معترض اقدام به سر دادن شعارهای اعتراضی و تجمع کردند.

دانشجویان شعار دادند

دانشجو می‌مرد ذلت نمی‌پذیرد

حراست برو گمشو

این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی جهت مطالبات شان در هفت تپه ، کرمانشاه ، اصفهان ،کرج ،شیراز ، اهواز و ... تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز دوشنبه ۲۵اردیبهشت بازنشستگان مخابرات جهت مطالباتشان در خراسان شمالی، لرستان، چهار محال و بختیاری، گیلان، خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان، ایلام،کردستان ، اراک ، هرمزگان  و... تجمع اعتراضی برگزار کردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: