حقایق پشت پرده ـ افشای اسناد محرمانه غارت و چپاول معادن و صنایع معدنی توسط نیروهای مسلح رژیم آخوندی

اسناد سخن می‌گویند: غارت معادن و صنایع معدنی به دستور خامنه‌ای

می‌خواهیم گفتگو امروز را با سوالی در رابطه با سند جدیدی که مربوط به اولین نشست تخصصی به‌اصطلاح قرارگاه اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای مسلح رژیم است شروع کنیم. شما به ما توضیح دهید که این سند حاوی چه اطلاعاتی است و به چه موضوعاتی پرداخته است.

بله این سند که به آن اشاره کردید، و توضیح می‌دهیم در حقیقت اولین نشست تخصصی این قرارگاه اقتصاد مقاومتی است و یک سند راهبردی است که سیاست‌ها و خط عام رژیم بویژه خود خامنه‌ای را در به خدمت گرفتن نیروهای مسلح برای پیشبرد اهدافی که در این رابطه دارد و قرارگاه اقتصاد مقاومتی را به خاطر آن تشکیل داده است در آن توضیح می‌دهد. 

لطفا به اشتراک بگذارید: