مسعود رجوی- پاسخ اعدام و ارعاب، آتش است و قیام – ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲

مسعود رجویپاسخ اعدام و ارعاب، آتش است و قیام با فراخوان به هموطنان برای برخاستن و اعتراض به رژیم اعدام و قتل‌عام در هر زمان و هر مکان

 
لطفا به اشتراک بگذارید: