رویترز: تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت در بروکسل

خبرگزاری رویترز در گزارشی در رابطه با تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت در بروکسل نوشت: «شورای ملی مقاومت خواستار بسته‌شدن سفارت رژیم ایران به‌عنوان نماینده یک رژیم تروریستی است. رژیمی که معترضان را می‌کشد و گفته می‌شود تنها از اوایل ماه مه حداقل ۶۷نفر را اعدام کرده است».

لطفا به اشتراک بگذارید: