خبرگزاری بلژیک (بلگا): تجمع در مقابل سفارت رژیم ایران در بروکسل برای محکوم کردن اعدامها در ایران

خبرگزاری بلژیک (بلگا): سازمان‌دهندگان  تظاهرات هم‌چنین خواستار گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیهٔ اروپا هستند

خبرگزاری بلژیک (بلگا) در گزارشی به تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت در بروکسل انعکاس داد و نوشت:

این تجمع توسط هواداران شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شد. سازمان‌دهندگان (گفتند): «خامنه‌ای آشکارا با این اعدامها به‌دنبال جنگ با مردم ایران است. تنها راه انقلاب است».

شرکت‌کنندگان پرچم‌های مقاومت ایران و پلاکاردهایی را با ذکر تعداد اعدام‌شدگان در ماههای اخیر به‌اهتزاز درآوردند. هم‌چنین تابلوهایی با مطالبات و نام، عکس و سرگذشت ایرانیان اعدام‌شده نصب شده بود. بر روی آنها نوشته شده بود: «تمام سفارت‌خانه‌های (رژیم) ایران را ببندید».

سازمان‌دهندگان هم‌چنین خواستار گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا هستند.

لطفا به اشتراک بگذارید: