خشم و غیظ معاون قضاییه جلادان از مجاهدین و شکست طرح و برنامه رژیم در دادگاه دژخیم قتل‌عام ۶۷

غریب آبادی : بحث پرونده حمید نوری یک موضوعی است که در چارچوب سطح جهانی مطرح شده به نظر من دست جمهوری اسلامی ایران از لحاظ حقوقی باز می‌ذاره که ما هم راجع به اتباع سوئد چه‌کار بکنیم در واقع پرونده‌هایی رو تشکیل بدیم که باید روی این موضوع قطعاً کار بکنیم و دستگاه ذیربط ما این رو در دستور کار خودشون قرار بدهند البته اقدامات زیادی دستگاه سیاست خارجی انجام داد ولی به نظر من باید کارهای بسیار بیشتری رو هم در رابطه با سوئد انجام بدیم اما آن چیزی که مربوط به دستگاه اطلاعاتی امنیتی ما و دستگاه قضایی هست کوتاه نیومده

این گروهک تروریستی منافقین کی هستند اینها کسانی هستند که نزدیک به هفده‌هزار نفر انسان بی‌گناه رو از ابتدای انقلاب تا الآن به‌شهادت رسوندند اینها الآن خودشون را یک گروهک حقوق بشری معرفی می‌کنند اما ما مستنداتی داریم مستندات هم برای کشورهای اروپایی و مجامع بین‌المللی و حقوق بشری هم فرستادیم که گروهک منافقین هم‌چنان یک گروهک تروریستی است هم‌چنان دست به ترور می‌زند هم‌چنان دست به خرابکاری می‌زنه خوب یک چنین گروهکی رو اونجا مأمن و در واقع محل امنی براشون شده پناهگاهی براشون فراهم کردند حمایت می‌کنند و در واقع یک مورد حقوقی این‌گونه ای هم فراتر هستند

مثلاً الآن گروهک تروریستی منافقین فکر می‌کند یک گروهک بسیار مؤثر و اثرگذار است واقعاً این است که گروهک تروریستی منافقین واقعاً هیچ کاری نتوانسته انجام بده هم منفور است در بین مردم و هم جنایاتش شناخته شده هست و هم در واقع برخوردهای بسیار جدی باهاشون شده از سوی جمهوری اسلامی ایران

ما به صراحت به دولت سوئد گفتیم گفتیم شما یک راه‌کار در واقع دارید در این پرونده سیاسی کاری و سیاسی بازی رو باید بذارید کنار از نظر ما این پرونده کاملاً سیاسی است نه حقوقی قضیه آقای نوری باید تبرئه بشود خوب البته اینها از پرونده آقای نوری استفاده کردند که باز اون دشمنی های سیاسی و امنیتی شان را علیه جمهوری اسلامی ایران پیگیری کنند چون واقعاً یک آقای نوری در واقع چقدر مگه ظرفیت داشته که صدها جلسه اینها برای محاکمه آقای نوری برگزار کردند حتی برخی از جلسات رفتند در پادگان گروهک تروریستی منافقین در آلبانی برگزار کردند

لطفا به اشتراک بگذارید: