کارگران ایران و روز جهانی کارگر ـ قسمت اول و دوم

میهمانان برنامه: زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران و عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران

روز دوشنبه روز جهانی کارگر است ضمن تبریک عید جهانی کارگران به کارگران میهنمان برنامه این هفته ارتباط مستقیم را به بررسی وضعیت کارگران میهنمان در نظام ضد کارگری آخوندی اختصاص دادیم.

ما در همین چند روز منتهی به روز جهانی کارگر شاهد چند رویداد مهم بودیم. از اول اردیبهشت، اعتصاب کارگران پروژه صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، نیروگاهها و معادن مس شروع شده و شاهد هستیم که هر روز دامنه آن گسترده شده و مراکز تولیدی و شهرهای بسیاری را در بر می‌گیرد

دیروز خبری منتشر شد که رژیم آخوندی قصد دارد که ۴۰۰۰تن از کارگران اعتصابی را اخراج بکند و قرارداد آنها را تمدید نکند و بجای آنها نفرات دیگری را استخدام بکند.

کارگران ایران و روز جهانی کارگر ـ قسمت دوم

لطفا به اشتراک بگذارید: