توافق ننگین برای ورود به اتوبوس مجانی پهلوی- زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبرد خلق

زینت میرهاشمی در فیس‌بوکش به اراجیفی که سر دادخواهی علیه مجاهدین نوشته‌اند پاسخ داده است.

پا برهنه دویدن وسط ماجرا و بی شرافتی همین است. هرکس که قراره بلیط مجانی اتوبوس پهلوی و یا ورود به کمپ طالبان سلطنت و جمع ۶نفره آنها را بگیرد. نیاز به یک گذرنامه خروج بدون خطر از سپاه و بسیج و... دارد. و باید یک چیزی علیه مجاهدین بنویسد. عجب معامله‌ٔ بی‌شرمانه و توافق ننگینی بین آنها بسته شده است شرمتان باد.

یکی یکی جلوی دوربین این پروتکل را رعایت می‌کنند. این هم مدل جدید مماشات با بدنه سپاه پاسداران و مدعی خواهان دموکراسی بودن است.

لطفا به اشتراک بگذارید: