دیدار و تجدید عهد با شهیدان مجاهد خلق در موزه مقاومت- اشرف۳ نوروز ۱۴۰۲

گرامی‌داشت شهیدان مقاومت، مشعل داران آزادی

تجدید عهد برای جنگ صد برابر

تا تحقق بهاران آزادی در زیباترین وطن

لطفا به اشتراک بگذارید: