چشم‌اندازها در سال پیشرو از چه قرار است؟

گفتگو با اسحاق علی‌نژاد

سال۱۴۰۲ سالی که در پیشروی ماست چگونه سالی خواهد بود؟ چشم‌اندازها و فرصت‌ها و تهدیدات آن چیست؟ وظایف و مسئولیتهای موجود چیست؟

سال۱۴۰۲ سال تدارک نبرد نهایی است. سال۱۴۰۱ سال شورش و قیام بود. الان فصل درو است که حاصل خون و رنج قیام‌کنندگان است و این چهار دهه حاکمیت ننگین خمینی و آخوندها را باید به ثمر بنشانیم. در نتیجه سالی است که باید اسباب کار را فراهم کنیم برای این نبرد آخرین.

لطفا به اشتراک بگذارید: