آزادی گوهر حقیقی اسلام ـ سخنرانی مریم رجوی در مراسم افطار- رمضان ۱۳۹۱

آزادی گوهر حقیقی اسلام ـ سخنرانی مریم رجوی در مراسم افطار- رمضان ۱۳۹۱

برادران وخواهران عزیزم!

سلام ودرود به همه شما و به مقاومت وایمان ووفای به عهدتان، نماز و روزه‌هایتان نزد خدای بزرگ قبول باشد و عبادت بزرگ وبی‌نظیرتان درپایداری ده ساله، و به‌خصوص ماه‌های اخیر، قرین اجرو برکت باشد.
در نشست و گردهمایی شما بی‌شک شهیدانتان هم حی و حاضرند، از فرمانده سیاوش سیفی و یارانش که درست در همین روز در ده مرداد ۱۳۶۱در تهران به‌شهادت رسیدند، تا شهیدان شش و هفت مرداد یا ۱۹فروردین.

این روزها سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی است. قدر و منزلت تاریخی و ایدئولوژیکی آن‌ها را مردم ایران، نسل اندر نسل، گواهی کرده و می‌کنند. ۲۴سال از آن زمان گذشته، اما این ماجرایی است که هم‌چنان ادامه دارد. چرا که در یک تقسیم کار شوم و رسوا و ننگین، خمینی و آخوندهای او خون زندانیان سیاسی را به زمین ریختند و بعد، مماشات‌گران با این رژیم و هم‌دستان و هم‌خطان این رژیم و انواع فرصت‌طلبانی که به منافع آخوندها خدمت می‌کنند، از نظر سیاسی به این جنایت بزرگ امداد می‌رسانند؛ یا با تلاش برای مسکوت گذاشتن آن، یا با کوچک و بی‌اهمیت نشان دادن آن یا انداختن تقصیر آن به گردن خود مجاهدین.

تاریخ گواهی می‌کند که آن‌ها شکست خورده‌اند و مهم‌ترین مسبب شکست آن‌ها، حضور مقاومت و جنبشی است که به آرمان آن‌ها وفا کرده و دارد ادامه می‌دهد. این روزها هم‌چنین سالگـرد فروغ جاویدان است که بزرگترین حماسه مبارزه برای آزادی در تاریخ ایران است.

از آن زمان نیز ۲۴سال گذشته است. اما می‌بینید که آخوندها در همین روزها آن قدر در تلویزیون و مطبوعاتشان در این مورد جیغ می‌کشند که انگار تازه اتفاق افتاده است. چرا؟ این همه وحشت‌زدگی برای چیست؟ علتش روشن است. آن‌ها دارند در مقابل تأثیر و انگیزش مقاومت شما به خصوص اشرف در جامعه ایران و در میان جوانان ایران واکنش نشان می‌دهند.
فروغ جاویدان حقیقتا جاویدان است. و پیام آن هم‌چنان تازه و جوشان و شکافنده است.. چون قله درخشان مسیری آزادی و مقاومت در تاریخ ایران است و بی‌تردید همین مسیر است که بر ارتجاع و دیکتاتوری غلبه خواهد کرد و بالاخره باید به فروغ ایران اشاره کنم. یعنی پایداری اشرفی‌ها در ۶و ۷مرداد ۸۸ که واقعا دنیایی را مسحور خودش کرد.
آن روزها در گرماگرم قیام مردم ایران، خامنه‌ای می‌خواست سرچشمه و منبع انگیزش قیام برای سرنگونی را مهار کند. اما مبارزه و نبردی که از آن نقطه جوشید، صحنه را دگرگون کرد. حماسه بی‌نظیر مقاومت ۳۶ اشرفی گروگان و پیروزی آن‌ها، آن اعتصاب غذاها، آن رزم و رنج‌ها، آن تحصن‌ها و همبستگی‌ها که در تاریخ جهان کمتر دیده شده، همه حقیقتا باعث پیشروی و جهش مقاومت شد و بر سر خود رژیم و دست نشاندگان عراقیش خراب شد. درس بزرگ آن کارزار بزرگ و رمز ماندگاری و پیشروی مقاومت شما پرداخت بها بوده و هست و همین پرداخت بهاست که سرانجام پیروزی را محقق می‌کند.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: